Отличени 2020

Отличени в конкурса

През юни 2020 година се проведе конкурса „Пловдив – град на доброто“, организиран от Община „Пловдив“. На специална церемония бяха отличени и наградени номинираните в четири категории.

Димитър Тошев

Добротворчество

Владимир Стефанов

Добротворчество

Асен Костов

Градско развитие

Иван Джеферов

Градско развитие

Пенка Калинкова

Градско развитие

Марина Нанкова

Образователна дейност

Руска Златева

Образователна дейност

Даниела Червенакова

Социална дейност

проф. Юрий Анастасов

Социална дейност