Форма за номинации

Номинирани могат да бъдат само лица, а не организации. Номинираните могат да бъдат лица на всякаква възраст. Номинираните трябва да са граждани на гр. Пловдив. Номинираните трябва да имат чисто съдебно минало. Номинираните и техните дела трябва да принадлежат към една от категориите за номинации.
Номинациите започват на 03.05.2023 г. Срокът за подаване на номинации е 02.06.2023 г. Номинации се подават единствено чрез попълване на „Формата за номинации“. Номинации се приемат само на български език. Едно лице може да бъде номинирано само в една от категориите. В случай, че едно лице е получило номиниации в повече от една категория, журито има право да прецени в коя категория да включи номинирания. Едно лице може да бъде номинирано повече от един път от различни податели на номинациите. Броят на номинациите ще бъде взет предвид от журито при гласуване. Номинираните, които не отговарят на посочените формални изисквания или номинации, които не съдържат всички задължителни елементи, посочени във „Формата за номинации“, няма да преминат на етап оценка от жури.
Полето е задължително.
Моля изберете категория.
Брой символи: 0/ 3500
Полето е задължително.
Полето е задължително.
Полето е задължително.
Полето е задължително.
Моля съгласете се с условията