Форма за номинации

Периодът за номинации изтече. Очаквайте награждаването на отличените в конкурса на 27.06 (събота) от 10:00 ч. в Цар Симеоновата Градина (до виенския павилион).