Дата за финализиране на Технологията: 27.06.2020

 1. Организатор

Организатор на конкурса „Пловдив – град на доброто“ 2020 е Община Пловдив под патронажа на кмета на град Пловдив – Здравко Димитров и в партньорство с Национален алианс на хора с редки болести.

За провеждане на конкурса се създава работна група, отговорна за протичането му, експертен съвет и жури, които ще определят победителите

Работната група по конкурса „Пловдив – град на доброто“ 2020 заседава на среща през май 2020 година и прие описаните тук условия.

 1. Цели на конкурса

Добрите хора се познават по добрите им дела. И те никога не се забравят. Още по-малко в града под тепетата.

Конкурсът „Пловдив – град на доброто“ цели да отличи онези истински добри хора, които напълно безкористно подават ръка на човек в нужда или се борят за развитието на нашето общество.

Всеки пловдивчанин може да номинира свой фаворит в една от четирите категории на конкурса от 04.06 до 17.06. във формата за номинации на www.gradnadobroto.plovdiv.bg.

Номиниран може да бъде всеки пловдивчанин, извършил малко или голямо добро дело.

 1. Условия за участие

 • Номинирани могат да бъдат само лица, а не организации.
 • Номинираните могат да бъдат лица на всякаква възраст.
 • Номинираните трябва да са граждани на гр. Пловдив.
 • Номинираните трябва да имат чисто съдебно минало.
 • Номинираните и техните дела трябва да принадлежат към една от категориите за номинации.

 1. Правила на номинации

 • Номинациите започват на 04.06.2020г. в 12:00 ч.
 • Срокът за подаване на номинации е 17.06.2020 г., 23:59 г.
 • Номинации се подават единствено чрез попълване на „Формата за номинации“.
 • Номинации се приемат само на български език.
 • Едно лице може да бъде номинирано само в една от категориите. В случай, че едно лице е получило номинации в повече от една категория, журито има право да прецени в коя категория да включи номинирания.
 • Едно лице може да бъде номинирано повече от един път от различни податели на номинациите. Броят на номинациите ще бъде взет предвид от журито при гласуване.
 • Номинираните, които не отговарят на посочените формални изисквания или номинации, които не съдържат всички задължителни елементи, посочени във „Формата за номинации“, няма да преминат на етап оценка от жури.

 1. Етапи на конкурса

Номинации:

Номинациите за конкурса ще се проведат онлайн през формата за номинации, съдържаща определени полета, които трябва да бъдат попълнени на адрес: www.gradnadobroto.plovdiv.bg или чрез помощта на доброволци на специално обособено място на главната улица на Пловдив (стълбите на Каменица). Хората ще могат да номинират своите избраници по определени критерии и споделяйки историята/каузата/постъпката, която ги е накарала да издигнат посочения човек като добър човек в техните очи.

Категории за номинации в конкурса:

 • Образователна дейност
 • Социална дейност
 • Градско развитие
 • Добротворчество

Проверка на валидността:

Всяка подадена номинация ще се проверява дали е коректно попълнена и дали са спазени условията и правилата за участие. При пропускане на важни полета с информация, при разминаване в условията за номиниране, по които се номинира даден човек и при неспазване на определените от организатора правила за участие в конкурса, тези номинации ще отпаднат още преди подаване на информация към журито

Среща на журито и оценяване:

Срещите на журито ще се състоят на 19.06.2020 г., петък и 22.06.2020 г., понеделник. На срещите ще присъстват представители на организатора и всеки един от членовете на журито. На първата среща пред журито ще се презентира всеки един от номинираните, при който са спазени всички условия за участие в конкурса. На втората среща журито ще коментира издигнатите номинации от всяка категория и ще се изберат отличените.

Етапи за оценяване:

Първи етап: Всички получени номинации, които отговарят на условията за номинации, се разглеждат и оценяват от жури. Във всяка категория номинациите се оценяват от двама журиращи специалисти, които избират топ 2 или 3 кандидатури от определената категория. Административната оценка на журито цели да сведе избора на отличени до минимум 8 най-добри номинации (по 2 във всяка от четирите категории), които да продължат за оценка на втори етап.

Втори етап: Всички номинации, преминали към втори етап за оценка на журито, ще се оценяват като от всеки двама или трима кандидата в дадена категория, трябва да се отличава по един номиниран във всяка категория. Финалната оценка се дава след дискусия с всеки един член на журито за всяка една категория.

Критерии за оценяване:

 • Дейността на номинирания трябва да има изцяло безкористна цел.
 • Дейността на номинирания трябва да провокира и „заразява“ обществеността за още добри дела.
 • Дейността на номинирания трябва да влияе на възможно най-голям брой хора.
 • Дейността на номинирания трябва да бъде устойчива във времето.

Награждаване:

Награждаването на отличените от журито ще се състои на 27.06. от 10:00 до 12:30 ч. в Цар Симеоновата градина. За целта ще бъде издигната сцена и ще има специален водещ от БНТ, който ще обяви и покани журито и номинираните на сцената. Всеки добър човек, отличен в четирите категории ще получи специален плакет и грамота с подпис от кмета на Пловдив – Здравко Димитров, както и специален подарък от организаторите.